Samenwerking DJI en reclassering onderzocht

algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

Gedetineerden moeten zo goed mogelijk kunnen terugkeren in de maatschappij om te voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan. Daarom is het belangrijk dat zij tijdens detentie al enkele voorwaarden op orde krijgen, zoals het hebben van onderdak en inkomen na detentie. Centraal hierin staat het opstellen en uitvoeren van het Detentie- en Re-integratieplan. Een nauwe samenwerking tussen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de drie reclasseringsorganisaties (3RO) is hiervoor essentieel.

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueerden wij het werkproces ‘Samen Starten’. Het doel van dit werkproces is om de kennis en expertise van DJI en 3RO samen te brengen om zo een completer beeld te krijgen van gedetineerden en hen zo beter te helpen bij hun re-integratie. We keken naar de uitvoering en de resultaten van dit werkproces.

Wil je weten wat onze conclusies en aanbevelingen zijn? Lees dan ons eindrapport.