Significant ondersteunt inkoopbeslissingen met In-Facts

Significant - InFacts
Speciaal voor klanten van de Significant Groep is er de tool In-Facts

In-Facts maakt inkoopbeslissingen meer data-gedreven, doordat deze tool analyses en templates gebruikt. In-Facts zet data klaar en biedt klanten een spend analyse met een doorkijk in verschillende sectoren. Door een slimme verrijkingstool kunnen bij grote datasets de spend analyses periodiek automatisch uitgevoerd worden. Waardoor er snel een overzicht ontstaat met heldere inzichten. De templates zijn opgezet in samenwerking van met de inkoopprofessionals van Significant Synergy. Deze zijn volledig gecheckt op wetgeving en jurisprudentie. Daarmee borgen we niet alleen de inhoudelijke kennis, maar zorgen we er ook voor dat onze klanten altijd over de correcte informatie en formats beschikken voor nieuwe aanbestedingen.

Ten slotte blijven we oog houden voor nieuwe relevante doorontwikkelingen. Komende tijd werken we bijvoorbeeld aan een uitbreiding van functionaliteiten op het In-Facts platform. Volg de product website en LinkedIn pagina  van In-Facts. Of krijg toegang tot In-Facts – Inkoopportaal.

Demo aanvragen?

Demo aanvragen of vragen? Neem contact op met Jonathan Rienstra.

Jonathan Rienstra

"Significant Synergy is deskundige op het gebied van inkoop intelligence. Wij vertalen informatievragen op inkoopgebied naar realistische en toepasbare informatieoplossingen."

Jonathan Rienstra, Senior consultant ,