Transformatieplannen jeugd in beeld

Public - transformatieplannen jeugd

Om de transformatie van de jeugdzorg verder te stimuleren is Het Transformatiefonds in het leven geroepen. Wij ondersteunen dit fonds bij de coördinatie. Zo assisteren wij bij het beoordelen van transformatieplannen. Alle tweeënveertig jeugdregio’s hebben in het najaar van 2018 een aanvraag gedaan voor dit fonds in de vorm van een transformatieplan. Vervolgens hebben wij een overzichtsrapportage van al deze transformatieplannen opgesteld. Meer over de transformatieplannen in de Jeugdmonitor.