Trends en ontwikkelingen in de publieke inkoopsector

Samen met de Nevi hebben wij onderzoek uitgevoerd onder ruim 100 respondenten naar de trends en ontwikkelingen in de publieke inkoop. Het onderzoek toont dat in vergelijking met een eerder onderzoek uit 2022 beleidsstappen zijn gezet als het gaat om het actualiseren van inkoop en contractmanagement, maar dat strategische activiteiten om meer aandacht vragen.

In het artikel wordt benadrukt dat publieke inkopers en contractmanagers steeds meer te maken hebben met een veranderende wereld waarin zij zelf niet kunnen achterblijven. Zo worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Strategische focus
  • Digitalisering en automatisering
  • MVOI
  • Contract- en leveranciersmanagement

Nieuwsgierig? Lees hier het hele artikel!