Tweede marktmonitor inburgering gepubliceerd

Sinds 2022 voeren wij onderzoek uit naar de werking en ontwikkeling van de inburgeringsmarkt. Is er voldoende aanbod qua inburgeringstrajecten voor de vraag van het aantal inburgeraars? In de zomer van 2023 is de tweede meting gepubliceerd.

Uit het onderzoek volgt dat er op dit moment voldoende aanbod is voor de vraag naar inburgersonderwijs, maar bepaalde factoren maken het onzeker of dit in de toekomst nog steeds het geval is. Voorbeelden hiervan zijn het oplopende tekort aan NT2-docenten en de daling van het aantal aanbieders met een keurmerk van Blik op Werk. In de verzamelbrief inburgering noemt ook minister Karien van Gennip deze signalen serieus.

De derde meting van dit onderzoek stond gepland voor 2025, maar wordt vervroegd naar 2024.

Meer weten over dit onderzoek? Lees dan de Marktmonitor inburgering 2023 – Significant Public.