Innovaties in de verpleeghuiszorg

Algemeen - zorg

Om de zorg voor ouderen voor iedereen beschikbaar te houden is vernieuwing noodzakelijk. Dat vanwege de sterke vergrijzing en gebrek aan opgeleide arbeidskrachten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde daarom de challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’.

Negen verpleeghuizen implementeerden zorgtechnologie en streden hiermee om de titel ‘zorgvernieuwer 2019’. Wij hebben twee van deze innovaties begeleid op het gebied zorgalarmering en slim incontinentiemateriaal. Door te kijken of deze innovaties daadwerkelijk effect opleveren voor het verbeteren van de zorg. Met succes: de innovatie op het gebied van incontinentiemateriaal was de winnaar van 2019. De uitkomsten worden inmiddels succesvol toegepast in de praktijk.