Versterken productieregie bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

De doorlooptijden van asielprocedures staan al langere tijd onder druk. Zo adviseerden wij in 2020 een aantal knelpunten aan te pakken. Eén van de vraagstukken betreft de behandeling van beroepszaken die een vreemdeling kan aanspannen tegen een afwijzende beslissing.  Net als de beslisdirecties opereert de directie Juridische Zaken in een complexe omgeving en heeft zij te maken met een wisselend en lastig te voorspellen werkaanbod. Samen met de IND hebben we een werkwijze voor landelijke productieregie bedacht en geïmplementeerd om beter in te spelen op het wisselende werkaanbod.