Veel voorzieningen in de bijstand (nog) niet gebruikt

Significant Groep - werknemers

Lang niet iedereen benut die recht heeft op inkomensondersteunende regelingen maakt daar gebruik van. De bestaanszekerheid van groepen burgers kan daardoor in de knel komen. Ook kan het op langere termijn leiden tot hogere kosten voor de samenleving, als niet-gebruik leidt tot bijvoorbeeld hogere ziektekosten, schuldenproblematiek en/of slechtere omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Niet-gebruik is een complex probleem dat de volle aandacht van beleidsmakers en uitvoerders verdient.

In de uitvoering van regelingen (UWV, Sociale Verzekeringsbank en gemeenten) kan veel gedaan om niet-gebruik tegen te gaan. Maar de grootste slagen zijn te maken op het niveau van regelgeving: belangrijk zijn het verminderen van de hoeveelheid voorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen en een sterkere focus op het reduceren van complexiteit in regelingen. Een inkomenstoets blijkt bijvoorbeeld tot een aanzienlijk hoger niet-gebruik te leiden.

Wij hebben voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internationale synthesestudie uitgevoerd naar niet-gebruik. De ministers Van Gennip en Schouten hebben het rapport en hun beleidsreactie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Meer weten over het niet-gebruik van voorzieningen? Lees dan Synthesestudie-niet-gebruik-inkomensondersteunende-regelingen.