Waarom krijgen gedetineerden minder vaak forensische zorg buiten de penitiaire inrichting?

Algemeen - justitie

Gedetineerden worden sinds de invoering van striktere maatregelen in 2019 veel minder vaak uitgeplaatst voor forensische zorg buiten de penitentiaire inrichting (PI) dan daarvoor. Wij onderzochten in opdracht van Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) hoe de beslissing om wel of niet uit te plaatsen naar forensische zorg is veranderd door de striktere maatregelen.

Uit ons onderzoek blijkt dat diverse factoren hierbij een rol spelen zoals een kritischer blik van casemanagers bij het opstarten de procedure en PI-medewerkers ervaren de procedure als zwaar en complex. Het rapport bevat ook een aantal suggesties voor verbetering.

Interesse in het hele rapport? Deze is te vinden op de website van het WODC.