Wat doen wij op inburgering?

algemeen - mensen

Wij zijn al vele jaren actief op het onderwerp “inburgering” met advies, onderzoek en veranderkunde. Een onderwerp dat met enige regelmaat op de politieke agenda staat en waar wetgeving en stelsels nogal eens veranderen. Regelmatig krijgen wij de vraag: “maar wat doen jullie dan zoal op dit gebied?”. Daarom een paar recente voorbeelden van projecten.

Derde marktmonitor inburgering
Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengen we de ontwikkelingen op de markt voor inburgeringsaanbod in beeld. We gaan na of vraag en aanbod op elkaar aansluiten en welke knelpunten er zijn. Op verzoek van minister van Gennip is deze derde meting vervroegd, omdat we belangrijke risico’s signaleerden in onze vorige meting.

Evaluatie Werktaal XL
Weener XL werk & inkomen ‘s-Hertogenbosch wil taalonderwijs zo goed mogelijk combineren met werk voor statushouders. Met het project Werktaal XL doorlopen statushouders (naast klassikaal onderwijs) één of meerdere taaltrajecten op de werkvloer, afhankelijk van hun taalniveau en -ontwikkeling. We evalueren de effecten en werkzame elementen van deze aanpak.

Kosten en baten van de Amsterdamse Vroege start-aanpak
Voor de Gemeente Amsterdam voeren we een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) uit van hun Vroege start-aanpak. De gemeente biedt inburgeraars de kans om sneller dan voorheen te beginnen aan werk, opleiding en inburgering terwijl zij nog op het asielzoekerscentrum wonen. In dit onderzoek brengen we de kosten en baten in kaart van deze aanpak.

We kijken uit naar nog meer mooie onderzoeken dit jaar! Heb je een vraag waarover je graag een keer vrijblijvend wil sparren? Neem gerust contact met ons op!

Of ben je geïnteresseerd om zelf onderzoek te doen op deze thema’s? Kijk vooral naar onze vacature: https://significant.nl/werken-bij/vacatures/senior-inburgering-integratie/.