Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Significant - werknemers APE

Binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) bundelen patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid hun krachten. Samen streven ze naar bewezen beste zorg voor elke patiënt. Om te zorgen dat hier structureel aandacht voor is, hanteert ZE&GG de “Cirkel van Gepast Gebruik“.

De Cirkel van Gepast Gebruik bestaat uit vier stappen:

1️⃣ Agenderen: We bepalen samen van welke zorg we nog onvoldoende weten en wat we precies willen weten.
2️⃣ Evalueren: We starten nieuwe zorgevaluaties en ondersteunen en versnellen lopende zorgevaluaties.
3️⃣ Implementeren: We passen nieuwe kennis die voortkomt uit zorgevaluaties toe in de praktijk.
4️⃣ Monitoren: We kijken of de kennis inderdaad wordt toegepast in de dagelijkse praktijk.

Wij evalueren samen met Pluut & Partners hoe de “Cirkel van Gepast Gebruik” structureel wordt ingebed in de medisch specialistische zorg. Samen met alle betrokkenen bepalen we de effectiviteit en opschaalbaarheid van deze vernieuwende werkwijze. Zo dragen wij bij aan betere, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen.

Meer informatie over ZE&GG, Zorgevaluatie en Gepast Gebruik op Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.