Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens.
Onze privacyverklaring staat in de bijlage Significant Groep Privacyverklaring .

Voor het interne toezicht op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de Significant Groep een functionaris gegevensbescherming aangesteld, dat is Jan-Pieter Papenhuijzen.

Edwin Bastian

"Wat mij inspireert en drijft is de zorg voor kwaliteit van onze diensten en producten voor de publieke zaak, vanuit de gedachte van verbinding en samenwerking."

Edwin Bastian, Senior consultant , Privacyverklaring