Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens.
Onze privacyverklaring staat in de bijlage Significant Groep Privacyverklaring .

Voor het interne toezicht op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de Significant Groep een functionaris gegevensbescherming aangesteld, dat is de partner Jan-Pieter Papenhuijzen.