Hervormingen Sociaal Domein in Utrecht

Net als andere gemeenten wordt Utrecht geconfronteerd met de snelgroeiende vraag naar zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. Hervormingen zijn nodig en de gemeente wil ontwrichtende effecten voorkomen. De gemeente Utrecht heeft dan ook besloten om een programma te starten dat zich richt op het in beeld brengen van mogelijke interventies de impact er van te bepalen, keuzes te maken en vervolgens maatregelen te implementeren.

De gemeente Utrecht heeft ons gevraagd om het programma te ondersteunen. Waaronder het ondersteunen met het maken van nieuwe langlopende afspraken met de buurtteams en partners in de sociale basis. Het principe “ongelijk investeren voor gelijke kansen” krijgt daarin een belangrijke plek. Onze collega’s Coby Peeters, Marjolijn Zwanepol en Larissa Jongenelen vormen het team van Significant Public.

Meer informatie over deze ontwikkelingen in de gemeente Utrecht is te lezen in de volgende raadsbrief.