Onderzoek naar het methodisch kader LifeWise

LifeWise: Houvast in de begeleiding van (jong)volwassenen met een LVB+

 

Gehandicaptenzorgorganisaties Cordaan en Middin hebben veel ervaring met de begeleiding van mensen met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek (LVB+). Gezamenlijk hebben zij hun werkwijze vastgelegd in een methodisch kader: LifeWise. LifeWise is opgebouwd uit vier pijlers die helpen bij de begeleiding van cliënten: verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden. Elke pijler is verder geconcretiseerd in vier handvatten. Door middel van een in-company leertraject worden begeleiders getraind om te werken met LifeWise.

Het hoofddoel van LifeWise is het toerusten van medewerkers door het aanreiken van kennis en interventies, zodat zij met (jong)volwassenen met een LVB+ constructief kunnen werken aan de (maatschappelijk georiënteerde) doelen van hun cliënten. De verwachting is dat goed toegeruste begeleiders minder handelingsverlegenheid ervaren. Deze relatie is niet eerder onderzocht en aangetoond.

Wij hebben onderzoek gedaan naar het methodisch kader LifeWise. In de periode 2022 tot 2024 hebben wij een literatuurstudie uitgevoerd, gesproken met begeleiders en een vragenlijst uitgezet onder begeleiders die werken met LifeWise en begeleiders die nog niet werken met LifeWise. Dit geeft een rijk beeld van de meerwaarde van het werken met LifeWise voor het verminderen van handelingsverlegenheid. De belangrijkste inzichten zijn:

  1. LifeWise geeft begeleiders houvast en biedt hen de zekerheid om te handelen
  2. LifeWise zorgt voor beweging in de leercirkel van Maslow en maakt begeleiders bewust bekwaam
  3. Het is een combinatie van diverse werkzame elementen die LifeWise tot een succes maken, denk aan het bieden van een gemeenschappelijke taal en uniforme werkwijze en de integratie van leren en reflecteren in de dagelijkse praktijk

Daarnaast levert het onderzoek aanbevelingen op voor de doorontwikkeling van LifeWise in de toekomst, onder andere rondom het leertraject van LifeWise en de implementatie van LifeWise in de organisatie.

Nieuwsgierig naar meer?

Lees hier het volledige rapport of bekijk de  Factsheet .