Robuuste formatie voor wijkteams Arnhem

De stichting SWTA is de organisatie die de wijkteams die in Arnhem actief zijn. Deze wijkteams richten zich op ondersteuning van inwoners met verschillende hulpvragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, veiligheid, geldzaken, werk en onderwijs en gezondheid en welzijn. Sinds de oprichting zijn er vele ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de omvang van het werkpakket. De gemeente Arnhem stelde ons daarom de vraag om een raming te maken van de benodigde personele capaciteit en te beschrijven wat hierop van invloed is.

In nauwe en plezierige samenwerking met de gemeente en SWTA hebben wij een rekenmodel ontwikkeld waarmee de omvang van de formatie te becijferen is. Dit model richt zich op de acht wijkteams en de stadsteams die een specifieke taak hebben. Wij hebben niet alleen de uitkomsten gedeeld, maar ook het model overgedragen zodat de gemeente en SWTA het rekenmodel kunnen gebruiken om de impact van bepaalde factoren te analyseren. Denk hierbij aan een toename van de vraag naar ondersteuning (meer inwoners, grotere intensiteit van de vraag) of het vergroten van de efficiëntie van het werkproces.

Naast een cijfermatige analyse, hebben we ook in beeld gebracht welke externe factoren van invloed zijn op de werklast. Denk daarbij aan de impact van het Integrale Zorgakkoord of een toenemende vergrijzing in de stad. Ook hebben we maatregelen geïnventariseerd die de gemeente en SWTA kunnen nemen om de werklast te beheersen. Bijvoorbeeld het verbeteren van afspraken in de keten (preventie, achterliggend zorgaanbod en beschermingsketen) en het verbeteren van het werkproces. De gemeente en SWTA gaan aan de slag met de implementatie van deze maatregelen.

Lees hier meer over de Toekomstbestendige wijkteams Enschede!