Toekomstbestendige ouderenzorg kan niet zonder samenwerking

Algemeen - zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moedigt de samenwerking tussen ouderenzorgorganisaties aan wanneer de kwaliteit van zorg en de cliënt daarmee gebaat zijn. De vraag naar zorg zal de komende jaren fors stijgen, daardoor staan budget en beschikbaar personeel onder druk. We weten al langer dat er samenwerking nodig is om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat beschikbaar personeel en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Door samenwerkingen kunnen #zorgaanbieders zoveel mogelijk cliënten op een goede manier thuis ondersteunen.

Wij ondersteunen regio’s bij vraagstukken als:

  • Inrichten van de governance
  • Opstellen van een plan van aanpak
  • Maken van samenwerkingsafspraken
  • Opstellen van een businesscase
  • Monitoring en evaluatie

Meer weten? Wij komen graag in contact! Of kijk waar wij aan werken in de zorg.