Gezondheid en zorg

Algemeen - zorg
Algemeen - zorg

Gezondheid en zorg spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Vergrijzing, de toename van eenzaamheid, omgang met een beperking, of versterking van mentale weerbaarheid. Dat zijn steeds grotere thema’s met complexe vraagstukken. Wij zijn specialisten op dit gebied.

Neem contact op

Een steeds groter deel van ons inkomen gaat naar gezondheid en zorg. Er vinden allerlei veranderingen plaats die te maken hebben met preventie, het voorkomen van zorg. Daarnaast wanneer er dan zorg nodig is, hoe we dat zo effectief organiseren met al die betrokken partijen van overheid tot de zorgverlener.

Op deze onderwerpen zijn wij actief, zowel om stelsels te verbeteren als ook implementatie van veranderingen in de uitvoering. We zetten al onze competenties in voor zowel het rijk, zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Actuele projecten

alles
Jan Pieter Papenhuijzen

11-07-2024

Nieuws

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Aanbesteding radiologische dienstverlening
Michiel Blom

06-06-2024

Nieuws

/ Michiel Blom

Is Nederland klaar voor een toekomstige pandemie?
Ellen Westhoff

14-05-2024

Project

/ Ellen Westhoff

Onderzoek naar het methodisch kader LifeWise
algemeen - informatieoplossingen
Vicky Drost

07-03-2024

Project

/ Vicky Drost

Inzichten uit lerend netwerk complexe zorgvragen
Herman Spoelstra

01-02-2024

Project

/ Herman Spoelstra

Betere brandveiligheid bij Amsta
Sandra Zwijsen
Michiel Blom

14-12-2023

Nieuws

/ Michiel Blom

Sandra en Peter-Jan werken aan toekomstbestendige zorg
Significant - werknemers APE
Anouk van den Eeckhout

06-12-2023

Project

/ Anouk van den Eeckhout

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Michiel Blom

09-11-2023

Nieuws

/ Michiel Blom

Evaluatie pandemische paraatheid gestart
Publlic - oproep zorgverbetering
Anouk van den Eeckhout

03-11-2023

Nieuws

/ Anouk van den Eeckhout

Gezocht: direct betrokkenen om mee te denken bij actieplan voor mensen met een beperking
algemeen - handen
Paulette in 't Veld

31-10-2023

Nieuws

/ Paulette in 't Veld

Trimbos en Significant Public onderzoeken lerend vermogen van de GGZ
Joost van Gemeren

25-09-2023

Project

/ Joost van Gemeren

Evaluatie subsidieregeling Sport gepubliceerd
Significant
Marion van den Hurk

14-09-2023

Nieuws

/ Marion van den Hurk

Inspiratiesessie - leren van voorlopers in passende zorg
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Frank Heuts

15-06-2023

Nieuws

/ Frank Heuts

Toezicht in de Wmo moet beter
Algemeen - zorg
Marion van den Hurk

14-06-2023

Nieuws

/ Marion van den Hurk

Toekomstbestendige ouderenzorg kan niet zonder samenwerking
Algemeen - zorg
Paulette in 't Veld

14-06-2023

Project

/ Paulette in 't Veld

Samen beslissen in de GGZ draagt bij aan effectieve zorg
Algemeen - recht-1
Maarten Batterink

07-06-2023

Project

/ Maarten Batterink

Minder werk en betere zorg in de jeugdbescherming
Algemeen - zorg
Ellen Westhoff

25-05-2023

Project

/ Ellen Westhoff

Multidisciplinaire eerstelijns ouderenzorg (MESO) breder inzetbaar
Algemeen - onderwijs
Maarten Batterink

24-05-2023

Project

/ Maarten Batterink

Handreiking vereenvoudiging verwijsproces GI's gepubliceerd
Algemeen - zorg
Michiel Blom

14-05-2023

/ Michiel Blom

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opvallende keuze
Wouter Oosterom

14-04-2023

Nieuws

/ Wouter Oosterom

Subsidieaanvraag Domein Overstijgend Samenwerken? Wij denken graag mee!
Significant - werknemers APE
Michiel Blom

29-09-2022

Project

/ Michiel Blom

De boeggolf voorbij: de groei in de Wmo als gevolg van het abonnementstarief neemt af
Significant Groep - werknemers
Joost van Gemeren

28-09-2022

Project

/ Joost van Gemeren

Meerkosten COVID-19 in beeld gebracht
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

26-09-2022

Project

/ Frank van den Dool

Ondersteuning COVID19 bestrijding bij de GGD-GHOR
Algemeen - zorg
Wouter Jongebreur

26-09-2022

Project

/ Wouter Jongebreur

Naar een toekomstbestendig Persoonsgebonden budget (Pgb)
Significant - werknemers Synergy
Elliott Thijssen

29-09-2021

Project

/ Elliott Thijssen

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid stijgt naar € 86,6mrd
Rinke Meijer

26-09-2021

Project

/ Rinke Meijer

Huisvesten van het European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam
Marion van den Hurk

26-09-2021

Project

/ Marion van den Hurk

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg is noodzaak
algemeen-informatieoplossingen
Roel van Weert

26-09-2021

Nieuws

/ Roel van Weert

Met één webscrape alle raadsdocumenten toegankelijk
Algemeen - zorg
Maaike Jongerius

26-09-2020

Project

/ Maaike Jongerius

Innovaties in de verpleeghuiszorg
Wouter Jongebreur

"Ik maak de wereld graag een stukje beter voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Door zelf de handen uit de mouwen te steken en door aan systematische verandering te werken."

Wouter Jongebreur, Partner,