Coby Peeters

13-02-2024

Project

/ Coby Peeters

Hervormingen Sociaal Domein in Utrecht
Herman Spoelstra

01-02-2024

Project

/ Herman Spoelstra

Betere brandveiligheid bij Amsta
Algemeen - justitie
Wouter Jongebreur

24-01-2024

Project

/ Wouter Jongebreur

Waarom krijgen gedetineerden minder vaak forensische zorg buiten de penitiaire inrichting?
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Jeroen van Alphen

15-01-2024

Project

/ Jeroen van Alphen

Research Instituten Wageningen Universiteit leren van elkaar
algemeen-informatieoplossingen
Merel Huisman

13-12-2023

Project

/ Merel Huisman

Gemeenten positief over elektronische dienstverlening burgerlijke stand
Synergy - thorbeckeweg
Jan Pieter Papenhuijzen

12-12-2023

Project

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Aanpak toename verkeer Thorbeckeweg
Synergy - laadplein vrachtwagen
Jan Pieter Papenhuijzen

12-12-2023

Project

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Realiseren laadpleinen voor elektrische vrachtwagens
algemeen - geld
Nienke Bilo

07-12-2023

Project

/ Nienke Bilo

Onderzoek naar rechtsbescherming voor Divosa afgerond
algemeen - huizen
Wouter Jongebreur

06-12-2023

Project

/ Wouter Jongebreur

Nieuw ontwerp woonvoorziening langdurig klinisch wonen