Bart de Haan

18-06-2024

Project

/ Bart de Haan

Aanbesteding van de nieuwe Utrechtse OV-concessies
Sanne van der Laan

30-05-2024

Project

/ Sanne van der Laan

Representativiteit van de cao voor het Levensmiddelenbedrijf (LMB)

23-05-2024

Project

/ Patrick Tazelaar

Robuuste formatie voor wijkteams Arnhem
Harnold van der Vegte

23-05-2024

Project

/ Harnold van der Vegte

Naar toekomstbestendige wijkteams in Enschede
Ellen Westhoff

14-05-2024

Project

/ Ellen Westhoff

Onderzoek naar het methodisch kader LifeWise
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Laurien van Eil

10-04-2024

Project

/ Laurien van Eil

Samenwerking DJI en reclassering onderzocht
Michiel Blom

09-04-2024

Project

/ Michiel Blom

Monitor wachttijden kinderopvang gereed
Herman Spoelstra

08-04-2024

Project

/ Herman Spoelstra

Opening Huis voor de Stad Helmond
Publlic - oproep zorgverbetering
Maartje Gielen

13-03-2024

Project

/ Maartje Gielen

Derde meting Monitor Gelijke Kansen online!