Externe inhuur

Significant Groep
Significant Groep

Organisaties maken steeds vaker gebruik van externe medewerkers. Er spelen op dit terrein veel dilemma’s zoals behoud van kennis, diverse vormen van inhuur en de balans tussen interne en externe werknemers.

Vrijwel alle organisaties huren extern personeel in. In de huidige arbeidsmarkt is het een hele uitdaging om de beste kandidaat te vinden die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Wij ondersteunen en begeleiden organisaties naar een volgende stap in de professionalisering van hun inhuurfunctie.

Zoals bij het opstellen van inhuurbeleid en ontwikkelen van inhuuroplossingen. De vertaling naar inkoopstrategie en het begeleiden van aanbestedingen. Wij kijken hierbij ook naar een efficiënt inhuurproces. Het is een randvoorwaarde om de inhuur risico’s te minimaliseren, zowel arbeidsrechtelijk, juridisch als fiscaal.  Voornaamste doel is het borgen van de continuïteit bij de inzet van externen met beheersing van de integrale kosten.

Meer over externe inhuur

alles