Organisatie, inrichting en samenwerken

algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

Grip krijgen op jouw eigen werkwijze. Duidelijkheid over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is in de organisatie. Wij helpen jou op weg. Met het begeleiden van veranderingen in het publieke domein op allerlei niveaus. Met het aanbrengen van structuur, een effectieve governance, (proces)inrichting en het inregelen van samenwerking.

Neem contact op

Er is altijd winst te behalen uit het optimaliseren van processen. We hebben daar tal van methoden voor. Een effectieve uitvoering en klantgerichte benadering is de sleutel tot succes bij organisaties. Met gestructureerde methoden als LEAN, klantreizen (met behulp van MilkyMap), SCRUM, capaciteitsanalyses en procesinrichting helpen we publieke organisaties hun doelgerichtheid, klantgerichtheid en efficiëntie te verbeteren. Ook als het gaat over samenwerking met andere organisaties. Of het nu gaat om strategische samenwerkings- contracten met marktpartijen, uitbesteding van taken of bestuurlijke afspraken. Met aandacht voor belangen, sociale en cultuuraspecten.

Meer over organisatie, inrichting en samenwerken

alles
Frederik Pluut

Een bijdrage leveren aan het meer efficiënt, doelgericht en klantgericht maken van organisaties. Dat is mijn ambitie. En dit doe ik het liefst in het (brede) sociaal domein.

Frederik Pluut, Principal consultant,