Sturing, bekostiging en financiën

Sturen op kwaliteit, toegankelijkheid en financiën in het publieke domein is geen eenvoudige opgave. Op veel terreinen is er sprake van schaarse middelen en ontstaan vragen over de juiste besteding van publiek geld. Hoewel het al snel lijkt te gaan over financiën zijn er meer variabelen zoals de toegang, de contractering of kwaliteit.

Wij helpen organisaties in uiteenlopende domeinen om vraagstukken op het gebied van sturing op kwaliteit, toegankelijkheid en geld te beantwoorden. Daarbij spelen allerlei thema’s een rol. Zoals kwaliteit en effectiviteit, begroting en (maatschappelijke) business cases, verdeelmodellen (bijvoorbeeld de BUIG), (financiële) prikkels, financiële arrangementen, bekostiging en (reële) tariefstelling. En het goed organiseren van opdrachtgeverschap, de toegang tot voorzieningen, informatievoorziening en het (in)richten van organisaties om bij te dragen aan doelen en kpi’s.

Meer weten over sturing, bekostiging en financiën?

alles
Coby Peeters

We leven in een wereld waarin veel verandert en de complexiteit toeneemt, bijvoorbeeld in het gemeentelijke sociaal domein. Mijn inbreng daarin? Vragen stellen vanuit oprechte nieuwsgierigheid en zoeken naar verbinding tussen de verschillende invalshoeken.

Coby Peeters, Senior consultant, Sturing, bekostiging en financiën