algemeen - mensen
Michiel Blom

26-09-2020

Project

/ Michiel Blom

Evaluatie wet inburgering leidt tot verbetering van het stelsel
Algemeen - zorg
Maaike Jongerius

26-09-2020

Project

/ Maaike Jongerius

Innovaties in de verpleeghuiszorg
Algemeen - recht-4
Wouter Jongebreur

26-09-2020

Project

/ Wouter Jongebreur

Beperken recidive met Koers en Kansen
algemeen - geld
Nienke Bilo

26-09-2020

Project

/ Nienke Bilo

Schulden eerder in beeld door monitor Vroegsignalering Schulden
Significant - werknemers APE
Elliott Thijssen

26-09-2019

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Verbetering van het landelijk inkoopstelsel
Public - transformatieplannen jeugd
Marjolijn Zwanepol

13-09-2019

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Transformatieplannen jeugd in beeld
Bart de Haan

11-10-2017

Project

/ Bart de Haan

Evaluatie Europese Aanbesteding Ingenieursdiensten - Rijkswaterstaat
Significant Groep - werknemers
Elliott Thijssen

26-09-2015

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Selectie internationale zakenbanken voor beursgang
Significant - helicopters

26-09-2011

Nieuws

/ Patrick Tazelaar

Nieuwe helikopters voor de Nederlandse Politie