Bouw, infrastructuur en mobiliteit

Algemeen - infrastructuur
Algemeen - infrastructuur

Onze gebouwde omgeving, fysieke infrastructuur en publieke mobiliteitssystemen zorgen er voor dat mensen in Nederland op een prettige, duurzame en passende manier kunnen wonen, werken en verplaatsen.

Neem contact op

In ons dichtbevolkte land deels gelegen onder de zeespiegel is inspelen op de maatschappelijke opgave rondom klimaatadaptatie, energietransitie (netcongestie) en overgang naar een circulaire economie van groot belang. Daarbij zijn vernieuwing, vervanging en onderhoud noodzakelijk en vaak een flinke kostenpost.

Er is dan ook een sterke organisatie nodig om de menskracht en middelen in te zetten en te contracteren. Wij helpen organisaties hierbij met gedegen kennis en kunde van  grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, mobiliteit, openbaar vervoer en maatschappelijk vastgoed.

Zo ondersteunen wij organisaties in het nauw samen werken met (private) partijen die de uitvoering verzorgen. Dat brengt innovatie dichterbij en daarmee houden we ons land leefbaar.

Actuele projecten

alles
Bart de Haan

"De condities creëren voor een goede samenwerking tussen (semi-) publieke opdrachtgevers en leveranciers is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk."

Bart de Haan, Senior consultant , Bouw, infrastructuur en mobiliteit