Personen vervoer over water in Zuid-Holland gecontinueerd

Public - waterbus

Vervoer over water is een aantrekkelijke aanvulling op het openbaar vervoer over weg en spoor. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van dit vervoer over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden.

Sinds vele jaren zijn wij betrokken bij dit vervoerssysteem. In 2004 bij de eerste samenvoeging van experimenten en aanbesteding van het contract van vervoer over water. In 2010 nadat het vervoersysteem om dreigde te vallen hebben wij ondersteund bij het maken van tijdelijke afspraken, herijking van het vervoerssysteem en business case, en daarna de aanbesteding van een nieuw contract. En wederom in 2022 bij de aanbesteding voor een nieuwe contractperiode.

 

Lees verder

alles
Frank Heuts

25-04-2024

Nieuws

/ Frank Heuts

Trends en ontwikkelingen in de publieke inkoopsector
Herman Spoelstra

08-04-2024

Project

/ Herman Spoelstra

Opening Huis voor de Stad Helmond
Jonathan Rienstra

04-04-2024

Nieuws

/ Jonathan Rienstra

Inkoop en generatieve AI
Significant
Tineke Voshart

03-04-2024

Nieuws

/ Tineke Voshart

Nieuw: junior (bedrijfskundig) adviseur/onderzoeker gezocht!
Significant - bouwen
Fredo Schotanus

02-04-2024

Nieuws

/ Fredo Schotanus

Tenderboard zorgt voor beter aanbesteden
Elliott Thijssen

26-03-2024

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Elliott Thijssen over de toekomst van de rijksinkoop
Rinke Meijer

05-03-2024

Project

/ Rinke Meijer

Nieuwe beveiliging Port of Moerdijk
algemeen - mensen
Marjolijn Zwanepol

04-03-2024

Nieuws

/ Marjolijn Zwanepol

Wat doen wij op inburgering?
Tineke Voshart

23-02-2024

Nieuws

/ Tineke Voshart

Kom naar onze Inhousedag op 18 april 2024!
Coby Peeters

13-02-2024

Project

/ Coby Peeters

Hervormingen Sociaal Domein in Utrecht
Significant
Elliott Thijssen

08-02-2024

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Wat betekent het om bij ons te werken?
Herman Spoelstra

01-02-2024

Project

/ Herman Spoelstra

Betere brandveiligheid bij Amsta
Bart de Haan

15-01-2024

Nieuws

/ Bart de Haan

Onderzoek leerervaringen opdrachtgeverschap HWBP

19-12-2023

Nieuws

/ Patrick Tazelaar

Fijne feestdagen!
algemeen-informatieoplossingen
Merel Huisman

13-12-2023

Project

/ Merel Huisman

Gemeenten positief over elektronische dienstverlening burgerlijke stand
Synergy - thorbeckeweg
Jan Pieter Papenhuijzen

12-12-2023

Project

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Aanpak toename verkeer Thorbeckeweg
Synergy - laadplein vrachtwagen
Jan Pieter Papenhuijzen

12-12-2023

Project

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Realiseren laadpleinen voor elektrische vrachtwagens

08-12-2023

Nieuws

/ Patrick Tazelaar

Hoge notering in de Ranking Consultancy 2023
Algemeen - recht-4
Edwin Bastian

30-11-2023

Nieuws

/ Edwin Bastian

Aanbestedingsalert - november 2023
Jan Pieter Papenhuijzen

12-11-2023

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Inkoopverbetertraject CBR
Significant Groep
Loudmilla Kolk-Oomen

10-11-2023

Nieuws

/ Loudmilla Kok - Oomen

Advies bij tariefwijzigingen leveranciers
Michiel Blom

09-11-2023

Nieuws

/ Michiel Blom

Evaluatie pandemische paraatheid gestart
Significant Groep - werknemers
Significant-Halima-Hidari.

03-11-2023

Nieuws

/ Halima Hidari

Gecombineerde stage bij Project Moore en Synergy
Synergy - integriteitsgame 2023
Merle Olvers

03-11-2023

Nieuws

/ Merle Olvers

Integriteitsgame 2023
algemeen - werken kantoor
Tamara van Vastenhoven

31-10-2023

Nieuws

/ Tamara van Vastenhoven

Kennissessie over circulair inkopen 23 november 2023
Significant - bouwen
Fredo Schotanus

31-10-2023

Nieuws

/ Fredo Schotanus

Fredo Schotanus over aanbesteden in de bouw
algemeen - aanbestedingsalert
Edwin Bastian

18-10-2023

Nieuws

/ Edwin Bastian

Aanbestedingsalert - oktober 2023
algemeen - mensen
Rémon van Buuren

26-09-2023

Nieuws

/ Rémon van Buuren

VR Rotterdam krijgt grip op inhuur
Significant Groep - werknemers
Rinke Meijer

26-09-2023

Nieuws

/ Rinke Meijer

NEVI ontwikkelt samen met Significant een leermodule
Joost van Gemeren

25-09-2023

Project

/ Joost van Gemeren

Evaluatie subsidieregeling Sport gepubliceerd
Algemeen - recht-5
Edwin Bastian

20-09-2023

Nieuws

/ Edwin Bastian

Aanbestedingsalert - september 2023
Significant - werknemers APE
Maartje Gielen

14-09-2023

Nieuws

/ Maartje Gielen

Hoe het is om als kwantitatief onderzoeker te werken
Significant - werknemers APE
Maartje Gielen

14-09-2023

Nieuws

/ Maartje Gielen

Meer over kwantitatief onderzoek
Bart de Haan

26-08-2023

Nieuws

/ Bart de Haan

Een dijkgesprek over vroege marktbenadering bij hoogwaterbescherming
algemeen - chatbot chatgpt
Fredo Schotanus

26-08-2023

Nieuws

/ Fredo Schotanus

Seminar over ChatGPT in de inkoopwereld
Algemeen - recht-1
Edwin Bastian

21-08-2023

Nieuws

/ Edwin Bastian

Aanbestedingsalert - augustus 2023
Tamara van Vastenhoven
Significant-Halima-Hidari.

08-08-2023

Nieuws

/ Halima Hidari

Tamara van Vastenhoven versterkt Significant als senior consultant
Algemeen - recht-6
Edwin Bastian

25-07-2023

Nieuws

/ Edwin Bastian

Aanbestedingsalert - juli 2023
Algemeen - recht-2
Wouter Jongebreur

14-07-2023

Nieuws

/ Wouter Jongebreur

Creatieve oplossingen voor justitie- en veiligheidsvraagstukken
Significant Groep - werknemers
Wouter Jongebreur

14-07-2023

Nieuws

/ Wouter Jongebreur

ISO certificering verlengd
Significant
Michiel Blom

27-06-2023

Project

/ Michiel Blom

Mensen met een arbeidsbeperking staan nog te vaak aan de kant
Significant Groep - werknemers
Rémon van Buuren

26-06-2023

Project

/ Rémon van Buuren

Interview met VR Rotterdam over externe inhuur
Algemeen - recht-4
Edwin Bastian

20-06-2023

Nieuws

/ Edwin Bastian

Aanbestedingsalert - juni 2023
Rémon van Buuren

16-06-2023

Nieuws

/ Rémon van Buuren

De onderschatte impact van externe inhuur
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Frank Heuts

15-06-2023

Nieuws

/ Frank Heuts

Toezicht in de Wmo moet beter
Algemeen - zorg
Marion van den Hurk

14-06-2023

Nieuws

/ Marion van den Hurk

Toekomstbestendige ouderenzorg kan niet zonder samenwerking
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Harnold van der Vegte

14-06-2023

Project

/ Harnold van der Vegte

Monitor Gelijkwaardige Kansen 2023 gestart
Significant - interview Fransien Lukkezen
Fransien Lukkezen

07-06-2023

Project

/ Fransien Lukkezen

Grip krijgen op externe inhuur
Algemeen - onderwijs
Maarten Batterink

24-05-2023

Project

/ Maarten Batterink

Handreiking vereenvoudiging verwijsproces GI's gepubliceerd
Algemeen - zorg
Michiel Blom

14-05-2023

/ Michiel Blom

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opvallende keuze
Algemeen - werk en inkomen
Michiel Blom

14-03-2023

Project

/ Michiel Blom

Marktmonitor inburgering geeft zicht op werking inburgeringsonderwijs
Significant Groep - charter diversiteit
Elliott Thijssen

07-03-2023

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Significant Groep ondertekent Charter Diversiteit
Significant Groep
Rinke Meijer

13-10-2022

Nieuws

/ Rinke Meijer

Landschapsgericht aanbesteden voor onevenwichtige markten
Significant - werknemers APE
Michiel Blom

29-09-2022

Project

/ Michiel Blom

De boeggolf voorbij: de groei in de Wmo als gevolg van het abonnementstarief neemt af
Significant Groep - werknemers
Joost van Gemeren

28-09-2022

Project

/ Joost van Gemeren

Meerkosten COVID-19 in beeld gebracht
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken

26-09-2022

Project

/ Frank van den Dool

Ondersteuning COVID19 bestrijding bij de GGD-GHOR
Algemeen - zorg
Wouter Jongebreur

26-09-2022

Project

/ Wouter Jongebreur

Naar een toekomstbestendig Persoonsgebonden budget (Pgb)
Jan Pieter Papenhuijzen

20-08-2022

Project

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

UWV innoveert haar inkoopgovernance
Algemeen - zorg
Marjolijn Zwanepol

22-04-2022

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Evaluatie pilot vroege start statushouders
Significant - werknemers Synergy
Elliott Thijssen

29-09-2021

Project

/ Elliott Thijssen

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid stijgt naar € 86,6mrd
Brainport Smart District
Rinke Meijer

29-09-2021

Project

/ Rinke Meijer

Brainport Smart District realiseert nieuwe infrastructuur
Rinke Meijer

26-09-2021

Project

/ Rinke Meijer

Huisvesten van het European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam
Marion van den Hurk

26-09-2021

Project

/ Marion van den Hurk

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg is noodzaak
algemeen - marktmonitor
Raphaël Wilson

26-09-2021

Project

/ Raphaël Wilson

Nieuwe Monitor AI levert het rijk een beeld over de toepassing van Artificial Intelligence
Significant - InFacts
Raphaël Wilson

26-09-2021

Nieuws

/ Raphaël Wilson

Marktmonitor geeft inzicht in aanbestedingsmarkt
Algemeen - zorg
Joost van Gemeren

29-11-2020

Project

/ Joost van Gemeren

Onderzoek: wegnemen belemmeringen voor woningdelen voorkomt dakloosheid
Significant Groep -partners-2020

15-10-2020

Nieuws

/ Patrick Tazelaar

Significant Groep groeit door investering in eigen mensen
algemeen - boeken
Maartje Gielen

28-09-2020

Project

/ Maartje Gielen

Evaluatie van wet op de vaste boekenprijs
Significant - Afsluitdijk
Jan Pieter Papenhuijzen

26-09-2020

Project

/ Jan-Pieter Papenhuijzen

Iconische waarde van de Afsluitdijk
algemeen - handen
Jeroen van Alphen

26-09-2020

Project

/ Jeroen van Alphen

Knelpunten doorlooptijden asielverzoeken in beeld
Algemeen - zorg
Maaike Jongerius

26-09-2020

Project

/ Maaike Jongerius

Innovaties in de verpleeghuiszorg
Significant - werknemers APE
Elliott Thijssen

26-09-2019

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Verbetering van het landelijk inkoopstelsel
Public - transformatieplannen jeugd
Marjolijn Zwanepol

13-09-2019

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Transformatieplannen jeugd in beeld
Bart de Haan

11-10-2017

Project

/ Bart de Haan

Evaluatie Europese Aanbesteding Ingenieursdiensten - Rijkswaterstaat
Significant Groep - werknemers
Elliott Thijssen

26-09-2015

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Selectie internationale zakenbanken voor beursgang
Significant - helicopters

26-09-2011

Nieuws

/ Patrick Tazelaar

Nieuwe helikopters voor de Nederlandse Politie