Justitie, zorg en veiligheid

Algemeen - recht-2
Algemeen - recht-2

Een veilige samenleving betekent ook de juiste zorg om criminaliteit te voorkomen en problemen te verminderen. Een vereiste daarbij is een nauwe samenwerking tussen betrokken organisaties om tot het gewenste resultaat te komen.

Neem contact op

Om een terugval of recidive te verminderen is er een sterke samenwerking nodig tussen de organisaties in de veiligheidsketen. Dat vraagt om nieuwe vormen van detentie, andere afspraken over continuïteit van (forensische) zorg en samenwerken over stelsels en organisaties heen.

Een goede bescherming van de burger is van groot belang voor de samenleving. Essentieel daarbij is een toegankelijke rechtsbijstand en effectieve rechtspraak.

Wij helpen organisaties met vraagstukken op het kruispunt van veiligheid en zorg of met stelselvragen. Ook adviseren we bij nieuwe wetgeving, brengen we de impact in beeld, en werken de bekostiging uit. Opdrachtgevers zijn de Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties, Openbaar Ministerie, gemeenten, brancheorganisaties, aanbieders en samenwerkingsverbanden.

Actuele projecten

alles
Inge Clemens

"Door middel van data analyses hoop ik opdrachtgevers inzicht te kunnen geven in het effect van beleidskeuzes. Op deze manier hoop ik bij te kunnen dragen aan het nét iets mooier maken van onze samenleving."

Inge Clemens, consultant, Justitie, zorg en veiligheid Neem contact op