Verander- en programmamanagement

algemeen - verandermanagement
algemeen - verandermanagement

Succesvol veranderen is niet eenvoudig. Wij begeleiden organisaties en samenwerkende organisaties bij veranderingen in het publieke domein op allerlei niveaus. Niet met een blauwdruk en starre top-down aanpak, maar met aandacht voor de mensen die er werken. Wij begeleiden organisaties, samenwerkingsverbanden en samenwerking tussen overheid en marktpartijen bij verandering in het publieke domein op allerlei niveaus.

Neem contact op

Natuurlijk begeleiden we verandering met ordening, het ontwikkelen van governance of organisatie-inrichting. Voor het goed verankeren van verandering of het aanpakken van een maatschappelijke opgave is meer nodig. Meer dan een blauwdruk en top-down aanpak. Wij beschikken over een breed pallet aan mogelijkheden om een veranderopgave aan te pakken. Bijvoorbeeld met actieonderzoek, service-design thinking of procesoptimalisatie. En we vullen rollen in als programma- of verandermanagement bij organisatieverandering en beleidsopgaven. Binnen organisaties en in een samenwerkend netwerk van organisaties.

Meer over verandermanagement

alles
Elliott Thijssen

26-03-2024

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Elliott Thijssen over de toekomst van de rijksinkoop
algemeen - informatieoplossingen
Vicky Drost

07-03-2024

Project

/ Vicky Drost

Inzichten uit lerend netwerk complexe zorgvragen
Algemeen - onderwijs
Wouter Oosterom

28-02-2024

Nieuws

/ Wouter Oosterom

Hoe staat het met de werkdruk van jeugdbeschermers?
Coby Peeters

13-02-2024

Project

/ Coby Peeters

Hervormingen Sociaal Domein in Utrecht
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Jeroen van Alphen

15-01-2024

Project

/ Jeroen van Alphen

Research Instituten Wageningen Universiteit leren van elkaar
Significant
Marion van den Hurk

14-09-2023

Nieuws

/ Marion van den Hurk

Inspiratiesessie - leren van voorlopers in passende zorg
Significant Groep - werknemers
Roel van Weert

20-07-2023

Nieuws

/ Roel van Weert

Significant Insights bundelt veranderkunde en data-analyse
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Frank Heuts

15-06-2023

Nieuws

/ Frank Heuts

Toezicht in de Wmo moet beter
Algemeen - zorg
Marion van den Hurk

14-06-2023

Nieuws

/ Marion van den Hurk

Toekomstbestendige ouderenzorg kan niet zonder samenwerking
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Jeroen van Alphen

26-05-2023

Project

/ Jeroen van Alphen

Versterken productieregie bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Algemeen - onderwijs
Maarten Batterink

24-05-2023

Project

/ Maarten Batterink

Handreiking vereenvoudiging verwijsproces GI's gepubliceerd
Wouter Oosterom

14-04-2023

Nieuws

/ Wouter Oosterom

Subsidieaanvraag Domein Overstijgend Samenwerken? Wij denken graag mee!
Algemeen - zorg
Maaike Jongerius

26-09-2020

Project

/ Maaike Jongerius

Innovaties in de verpleeghuiszorg
Algemeen - recht-4
Wouter Jongebreur

26-09-2020

Project

/ Wouter Jongebreur

Beperken recidive met Koers en Kansen
Significant - werknemers APE
Elliott Thijssen

26-09-2019

Nieuws

/ Elliott Thijssen

Verbetering van het landelijk inkoopstelsel
Vicky Drost

Samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector; dat is waar ik enthousiast van word! Of het nu gaat om een onderzoek, het begeleiden van een veranderproces of het ontwikkelen van een (bestuurlijke) toekomstvisie.

Vicky Drost, Partner,