Sociaal domein

algemeen - sociaal domein
algemeen - sociaal domein

Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid om kwetsbare inwoners te ondersteunen en mee te laten doen in de maatschappij. Dat gaat over kinderen, jongeren, ouderen, en inwoners met een beperking. Samen zorgen we voor een leefbare stad of een vitaal dorp.

Neem contact op

In het sociaal domein gaat het om een breed scala aan vragen over wonen, werk, bijdragen aan de wijk, gezondheid en zorg. Daar zijn veel organisaties bij betrokken vaak in opdracht van gemeenten, zoals wijkteams of zorgverleners. Sinds 2015 is er een hoop veranderd, en er zijn nog veel ontwikkelingen op komst.

Wij helpen het Rijk, gemeenten, aanbieders en uitvoeringsinstellingen om het sociaal domein beter te laten functioneren. Wij zijn actief voor verschillende opdrachtgevers met onderzoek, advies, verandermanagement en implementatie. Ook hier is het sleutelwoord samenwerken om tot succes te komen.

Actuele projecten

alles

23-05-2024

Project

/ Patrick Tazelaar

Robuuste formatie voor wijkteams Arnhem
Harnold van der Vegte

23-05-2024

Project

/ Harnold van der Vegte

Naar toekomstbestendige wijkteams in Enschede
Ellen Westhoff

14-05-2024

Project

/ Ellen Westhoff

Onderzoek naar het methodisch kader LifeWise
Publlic - oproep zorgverbetering
Maartje Gielen

13-03-2024

Project

/ Maartje Gielen

Derde meting Monitor Gelijke Kansen online!
algemeen - mensen
Marjolijn Zwanepol

04-03-2024

Nieuws

/ Marjolijn Zwanepol

Wat doen wij op inburgering?
Algemeen - onderwijs
Wouter Oosterom

28-02-2024

Nieuws

/ Wouter Oosterom

Hoe staat het met de werkdruk van jeugdbeschermers?
Coby Peeters

13-02-2024

Project

/ Coby Peeters

Hervormingen Sociaal Domein in Utrecht
algemeen - geld
Nienke Bilo

07-12-2023

Project

/ Nienke Bilo

Onderzoek naar rechtsbescherming voor Divosa afgerond
Maarten Batterink

15-11-2023

Project

/ Maarten Batterink

Grote verschillen in beschikkingsduur beschermd wonen
algemeen - informatieoplossingen
Vince Rijnberg

29-09-2023

Nieuws

/ Vince Rijnberg

Onze specialisten over kostenonderzoek
Michiel Blom

09-08-2023

Project

/ Michiel Blom

Tweede marktmonitor inburgering gepubliceerd
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Frank Heuts

15-06-2023

Nieuws

/ Frank Heuts

Toezicht in de Wmo moet beter
Algemeen - recht-1
Maarten Batterink

07-06-2023

Project

/ Maarten Batterink

Minder werk en betere zorg in de jeugdbescherming
Algemeen - onderwijs
Maarten Batterink

24-05-2023

Project

/ Maarten Batterink

Handreiking vereenvoudiging verwijsproces GI's gepubliceerd
Significant Groep - werknemers
Michiel Blom

14-05-2023

Project

/ Michiel Blom

Veel voorzieningen in de bijstand (nog) niet gebruikt
Algemeen - zorg
Michiel Blom

14-05-2023

/ Michiel Blom

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opvallende keuze
Wouter Oosterom

14-04-2023

Nieuws

/ Wouter Oosterom

Subsidieaanvraag Domein Overstijgend Samenwerken? Wij denken graag mee!
Significant - werknemers APE
Michiel Blom

29-09-2022

Project

/ Michiel Blom

De boeggolf voorbij: de groei in de Wmo als gevolg van het abonnementstarief neemt af
Significant Groep - werknemers
Joost van Gemeren

28-09-2022

Project

/ Joost van Gemeren

Meerkosten COVID-19 in beeld gebracht
Significant - werknemers Synergy
Elliott Thijssen

29-09-2021

Project

/ Elliott Thijssen

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid stijgt naar € 86,6mrd
Marion van den Hurk

26-09-2021

Project

/ Marion van den Hurk

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg is noodzaak
algemeen-informatieoplossingen
Roel van Weert

26-09-2021

Nieuws

/ Roel van Weert

Met één webscrape alle raadsdocumenten toegankelijk
Algemeen - onderwijs

26-09-2020

Project

/ Patrick Tazelaar

De weerbarstige praktijk van het jeugdstelsel
algemeen - mensen
Michiel Blom

26-09-2020

Project

/ Michiel Blom

Evaluatie wet inburgering leidt tot verbetering van het stelsel
Public - transformatieplannen jeugd
Marjolijn Zwanepol

13-09-2019

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Transformatieplannen jeugd in beeld
Coby Peeters

"Mijn doel is om helderheid te creëren en om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Vragen stellen vanuit oprechte nieuwsgierigheid en zoeken naar verbinding tussen de verschillende invalshoeken. Zo creëren we samen overzicht en inzicht als basis voor verbeteringen."

Coby Peeters, Senior consultant, Sociaal domein