Werk, inkomen en integratie

Algemeen - werk en inkomen
Algemeen - werk en inkomen

Werk en voldoende inkomen zijn primaire levensbehoeften. Om er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen heeft de overheid allerlei voorzieningen georganiseerd. Daar hoort ook bij de taal machtig zijn en de samenleving begrijpen. Wij zijn actief op dit domein met onderzoek, advies en verandervraagstukken.

Neem contact op

Sociale zekerheid raakt burgers op zowel sociaal als economisch vlak. Het gaat over een basisbehoefte, zoals voldoende inkomen ook wanneer je daar zelf niet in kunt voorzien. Soms tijdelijk en soms voor lange tijd.

Vraagstukken gaan bijvoorbeeld over effecten van loondoorbetaling, risico’s voor de uitvoerende organisaties, de positie van professionals, de inzet van instrumenten in stelsels als no-riskpolis of proefplaatsing, de beleving van cliënten en de inkomenseffecten voor betrokken populaties.

Ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers of het bevorderen van de arbeidsparticipatie van een specifieke, kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Over bijstandsfinanciën (BUIG) voor gemeenten, beschut werk en over inburgering en integratie. Wij werken voor het rijk, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden.

 

Projecten

alles
Michiel Blom

09-04-2024

Project

/ Michiel Blom

Monitor wachttijden kinderopvang gereed
Publlic - oproep zorgverbetering
Maartje Gielen

13-03-2024

Project

/ Maartje Gielen

Derde meting Monitor Gelijke Kansen online!
Sanne van der Laan

06-03-2024

Nieuws

/ Sanne van der Laan

Bijstandsfinanciën: actualiteiten op de Lias gebruikersdag 2024
algemeen - mensen
Marjolijn Zwanepol

04-03-2024

Nieuws

/ Marjolijn Zwanepol

Wat doen wij op inburgering?
algemeen - vrouwen samen
Harnold van der Vegte

15-11-2023

Nieuws

/ Harnold van der Vegte

Onderzoek naar bestaanszekerheid Midden-Groningen
Michiel Blom

09-08-2023

Project

/ Michiel Blom

Tweede marktmonitor inburgering gepubliceerd
APE - handen beschut werk
Joost van Gemeren

07-07-2023

Project

/ Joost van Gemeren

Kostprijs beschut werk heeft passende financiering nodig
Significant - werknemers APE
Maartje Gielen

28-06-2023

Nieuws

/ Maartje Gielen

Pilot ken uw klant in de bijstand
Significant
Michiel Blom

27-06-2023

Project

/ Michiel Blom

Mensen met een arbeidsbeperking staan nog te vaak aan de kant
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Harnold van der Vegte

14-06-2023

Project

/ Harnold van der Vegte

Monitor Gelijkwaardige Kansen 2023 gestart
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Jeroen van Alphen

26-05-2023

Project

/ Jeroen van Alphen

Versterken productieregie bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Significant Groep - werknemers
Michiel Blom

14-05-2023

Project

/ Michiel Blom

Veel voorzieningen in de bijstand (nog) niet gebruikt
Michiel Blom

26-04-2023

Nieuws

/ Michiel Blom

Onderzoek naar wachttijd in de kinderopvang
Algemeen - werk en inkomen
Michiel Blom

14-03-2023

Project

/ Michiel Blom

Marktmonitor inburgering geeft zicht op werking inburgeringsonderwijs
Significant - werknemers APE
Michiel Blom

29-09-2022

Project

/ Michiel Blom

De boeggolf voorbij: de groei in de Wmo als gevolg van het abonnementstarief neemt af
Algemeen - rapportage
Marjolijn Zwanepol

13-06-2022

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Monitor inburgeringsexamen buitenland 2021 gepubliceerd
Algemeen - zorg
Marjolijn Zwanepol

22-04-2022

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Evaluatie pilot vroege start statushouders
Significant - werknemers Synergy
Elliott Thijssen

29-09-2021

Project

/ Elliott Thijssen

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid stijgt naar € 86,6mrd
algemeen-informatieoplossingen
Roel van Weert

26-09-2021

Nieuws

/ Roel van Weert

Met één webscrape alle raadsdocumenten toegankelijk
Algemeen - zorg
Joost van Gemeren

29-11-2020

Project

/ Joost van Gemeren

Onderzoek: wegnemen belemmeringen voor woningdelen voorkomt dakloosheid
algemeen - handen
Jeroen van Alphen

26-09-2020

Project

/ Jeroen van Alphen

Knelpunten doorlooptijden asielverzoeken in beeld
algemeen - mensen
Michiel Blom

26-09-2020

Project

/ Michiel Blom

Evaluatie wet inburgering leidt tot verbetering van het stelsel

Competenties

alles
Michiel Blom

"De publieke sector loopt als een rode draad door mijn loopbaan heen. Als adviseur en partner binnen Significant Public ben ik een verbinder, zowel op inhoud als tussen mensen. Ik vind het een mooie puzzel om te ontdekken hoe mensen elkaar kunnen versterken en wat anderen nodig hebben om optimaal te functioneren."

Michiel Blom, Partner, Werk, inkomen en integratie