Onderzoek en impactanalyse

algemeen - onderzoek
algemeen - onderzoek

Onderzoek goed uitvoeren is geen sinecure. Vaak is kwantitatieve en kwalitatieve informatie beperkt beschikbaar, spelen er meerdere belangen en is er beperkt tijd om onderzoeksvragen te beantwoorden. Toch is het verstandig om terug te kijken en leren van het verleden (ex-post). Voordat we iets veranderen vooruit kijken naar wat de impact of verwachte uitkomst is (ex-ante). Alles om te zorgen voor onderbouwde besluiten.

Neem contact op

Wij voeren al jarenlang kwalitatief, kwantitatief en vaak ‘mixed method’ onderzoek uit in het publieke domein. Wij brengen onderscheid aan tussen feiten van meningen. Tegelijk verliezen we percepties niet uit het oog. Door een objectieve en onafhankelijke positie en gestructureerd werken zorgen we voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Dit doen we zowel vooraf (ex-ante) met een impact-analyse als achteraf (ex-post) met evaluatieonderzoeken, beleidsonderzoek of wetsevaluaties. Onze opdrachtgevers variëren van het rijk, lagere overheden, branche- en beroepsorganisaties, cliëntvertegenwoordigers of uitvoeringsorganisaties. Regelmatig publiceren wij onderzoek ten ondersteuning van besluitvorming in Kabinet en de Tweede Kamer.

Meer over onderzoek en impact-analyse

alles
Carina de Wit

20-06-2024

Nieuws

/ Carina de Wit

Onderzoek naar Goed Opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid
Michiel Blom

06-06-2024

Nieuws

/ Michiel Blom

Is Nederland klaar voor een toekomstige pandemie?

23-05-2024

Project

/ Patrick Tazelaar

Robuuste formatie voor wijkteams Arnhem
Harnold van der Vegte

23-05-2024

Project

/ Harnold van der Vegte

Naar toekomstbestendige wijkteams in Enschede
Ellen Westhoff

14-05-2024

Project

/ Ellen Westhoff

Onderzoek naar het methodisch kader LifeWise
Frank Heuts

25-04-2024

Nieuws

/ Frank Heuts

Trends en ontwikkelingen in de publieke inkoopsector
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Laurien van Eil

10-04-2024

Project

/ Laurien van Eil

Samenwerking DJI en reclassering onderzocht
Michiel Blom

09-04-2024

Project

/ Michiel Blom

Monitor wachttijden kinderopvang gereed
Sanne van der Laan

06-03-2024

Nieuws

/ Sanne van der Laan

Bijstandsfinanciën: actualiteiten op de Lias gebruikersdag 2024
algemeen - mensen
Marjolijn Zwanepol

04-03-2024

Nieuws

/ Marjolijn Zwanepol

Wat doen wij op inburgering?
Algemeen - onderwijs
Wouter Oosterom

28-02-2024

Nieuws

/ Wouter Oosterom

Hoe staat het met de werkdruk van jeugdbeschermers?
Algemeen - justitie
Wouter Jongebreur

24-01-2024

Project

/ Wouter Jongebreur

Waarom krijgen gedetineerden minder vaak forensische zorg buiten de penitiaire inrichting?
Bart de Haan

15-01-2024

Nieuws

/ Bart de Haan

Onderzoek leerervaringen opdrachtgeverschap HWBP
algemeen-informatieoplossingen
Merel Huisman

13-12-2023

Project

/ Merel Huisman

Gemeenten positief over elektronische dienstverlening burgerlijke stand
Significant - werknemers APE
Anouk van den Eeckhout

06-12-2023

Project

/ Anouk van den Eeckhout

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Michiel Blom

09-11-2023

Nieuws

/ Michiel Blom

Evaluatie pandemische paraatheid gestart
Joost van Gemeren

25-09-2023

Project

/ Joost van Gemeren

Evaluatie subsidieregeling Sport gepubliceerd
Significant - werknemers APE
Maartje Gielen

14-09-2023

Nieuws

/ Maartje Gielen

Meer over kwantitatief onderzoek
Michiel Blom

09-08-2023

Project

/ Michiel Blom

Tweede marktmonitor inburgering gepubliceerd
Significant
Michiel Blom

27-06-2023

Project

/ Michiel Blom

Mensen met een arbeidsbeperking staan nog te vaak aan de kant
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Frank Heuts

15-06-2023

Nieuws

/ Frank Heuts

Toezicht in de Wmo moet beter
algemeen - organisatie inrichting en samenwerken
Harnold van der Vegte

14-06-2023

Project

/ Harnold van der Vegte

Monitor Gelijkwaardige Kansen 2023 gestart
Nienke Bilo

07-06-2023

Project

/ Nienke Bilo

Cultuurbeleid in Nederland onderzocht
Significant Groep - werknemers
Michiel Blom

14-05-2023

Project

/ Michiel Blom

Veel voorzieningen in de bijstand (nog) niet gebruikt
Algemeen - zorg
Michiel Blom

14-05-2023

/ Michiel Blom

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opvallende keuze
Michiel Blom

26-04-2023

Nieuws

/ Michiel Blom

Onderzoek naar wachttijd in de kinderopvang
Algemeen - werk en inkomen
Michiel Blom

14-03-2023

Project

/ Michiel Blom

Marktmonitor inburgering geeft zicht op werking inburgeringsonderwijs
Significant Groep - werknemers
Joost van Gemeren

28-09-2022

Project

/ Joost van Gemeren

Meerkosten COVID-19 in beeld gebracht
Algemeen - zorg
Wouter Jongebreur

26-09-2022

Project

/ Wouter Jongebreur

Naar een toekomstbestendig Persoonsgebonden budget (Pgb)
Algemeen - rapportage
Marjolijn Zwanepol

13-06-2022

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Monitor inburgeringsexamen buitenland 2021 gepubliceerd
Algemeen - zorg
Marjolijn Zwanepol

22-04-2022

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Evaluatie pilot vroege start statushouders
Algemeen - onderwijs
Maartje Gielen

22-02-2022

Project

/ Maartje Gielen

Participatie jongeren met chronische aandoening in beeld
Significant - werknemers Synergy
Elliott Thijssen

29-09-2021

Project

/ Elliott Thijssen

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid stijgt naar € 86,6mrd
Marion van den Hurk

26-09-2021

Project

/ Marion van den Hurk

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg is noodzaak
Algemeen - zorg
Joost van Gemeren

29-11-2020

Project

/ Joost van Gemeren

Onderzoek: wegnemen belemmeringen voor woningdelen voorkomt dakloosheid
algemeen - boeken
Maartje Gielen

28-09-2020

Project

/ Maartje Gielen

Evaluatie van wet op de vaste boekenprijs
Algemeen - onderwijs

26-09-2020

Project

/ Patrick Tazelaar

De weerbarstige praktijk van het jeugdstelsel
algemeen - handen
Jeroen van Alphen

26-09-2020

Project

/ Jeroen van Alphen

Knelpunten doorlooptijden asielverzoeken in beeld
algemeen - mensen
Michiel Blom

26-09-2020

Project

/ Michiel Blom

Evaluatie wet inburgering leidt tot verbetering van het stelsel
Public - transformatieplannen jeugd
Marjolijn Zwanepol

13-09-2019

Project

/ Marjolijn Zwanepol

Transformatieplannen jeugd in beeld
Bart de Haan

11-10-2017

Project

/ Bart de Haan

Evaluatie Europese Aanbesteding Ingenieursdiensten - Rijkswaterstaat
Maarten Batterink

Mijn uitdaging is om bestuurders, professionals en cliënten in het publieke domein te helpen met het maken van keuzes bij complexe vraagstukken. Door informatie inzichtelijk te maken en daar waar deze ontbreekt te verzamelen. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Daar zet ik mij graag voor in.

Maarten Batterink, Managing consultant ,